martedì 30 settembre 2014

Pattern RANA ranocchiaCORPO
1° GIRO: Iniziare il lavoro con un anello magico da 6 maglie basse m.b.
2° GIRO: 6 aumenti (12 m.b.)
3° GIRO: 1 m.b. -  1 aumento.  x6 volte (18 m.b.)
4° GIRO: 2 m.b. -  1 aumento.  x6 volte (24 m.b.)
5° GIRO: 3 m.b. -  1 aumento.   x6 volte (30 m.b.)
6° GIRO: 4 m.b. -  1 aumento.   x6 volte (36 m.b.)       
7° -  11° GIRO: 36 mb
12° GIRO: 4 m.b. -  1 diminuzione.   x6 volte (30 m.b.)
13° GIRO: 3 m.b. -  1 diminuzione.   x6 volte (24 m.b.)
14° GIRO: 2 m.b. -  1 diminuzione.    x6 volte (18 m.b.)
15° GIRO: 1 m.b. -  1 diminuzione.     x6 volte (12 m.b.)
16° GIRO: 7 diminuzioni (6 m.b.)

ZAMPE POSTERIORI    x2
1° GIRO: Anello magico di 8 maglie basse
2°- 14° GIRO: 8 m.b.
15° GIRO: imbottire e unire la fine del lavoro con 3 m.b
Girare il lavoro avviare 1 m.b, 1 mezza m.a., 1 m.a, 1 mezza m.a e 1 mb tutte in un solo punto ripetere negli altri 2 punti successivi formando così 3 archetti.
   

ZAMPE ANTERIORI      x2
1° GIRO: Anello magico di 6 maglie basse
2° GIRO: 1 m.b, 5 cat, 1 m.b. tutte in un solo punto ripetere negli altri 2 punti successivi formando così 3 archetti.


OCCHI    x2
Iniziare con il filato color bianco
1° GIRO: Iniziare il lavoro con un anello magico da 5 maglie basse m.b.
2° GIRO: 5 aumenti (10 m.b.)
Cambio di filato color verde
3° - 5° GIRO: 10 m.b
6° GIRO: 5 diminuzioni
Cucire sulla parte bianca una perlina nera 


1 commento:

  1. Post really provice useful information!

    Phục vụ cho nhu cầu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt ngày càng lớn, vận chuyển container nội địa và vận tải, gửi hàng hóa vận chuyển container bằng đường sắt cũng đã xây dựng nên những qui trình, dịch vụ dịch vụ vận chuyển ô tô bằng đường sắt chuyên nghiệp và có hệ thống. Đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

    RispondiElimina